Arhiva

Arhitektura i ideologija

Međunarodna konferencija "Arhitektura i ideologija"

28-29. septembar 2012.

Međunarodna konferencija ARHITEKTURA I IDEOLOGIJA

28 – 29. septembra 2012.
Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca,
Beograd, Srbija

Poziv za dostavljanje radova

Organizatori - Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i ULUPUDS, Odbor Nagrade Ranko Radović

U saradnji sa - Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu,Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i Zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca

Uz podršku - Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije i Inženjerske komore Srbije

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Odbor Nagrade Ranko Radović ULUPUDS-a, u želji da ožive i nastave zalaganje prof. Radovića da škola arhitekture u Beogradu organizuje naučne skupove s temama vezanim za istoriju i teoriju arhitekture, pokreću održavanje međunarodne naučne konferencije sa temom ARHITEKTURA I IDEOLOGIJA.

Ova konferencija je treća u nizu, nakon prve ARHITEKTURA I ISTORIJA, održane 1990. godine i druge ARHITEKTURA I TEHNOLOGIJA, održane 1991. godine. Oba skupa su pratili tematski brojevi časopisa De re Aedificatoria, kao hommage Albertiju.