Издаваштво, изложбе, едукација

2012

Миодраг Вујошевић, Славка Зековић, Тамара Маричић

Нови европски регионализам и регионално управљање у Србији
Књига 1
Општи аспекти регионалног питања и нове европски регионализам

Приказ књиге

Приказ књиге у Зборнику Матице српске за друштвене науке