Издаваштво, изложбе, едукација

2008

Божидар Стојановић, Тамара Маричић

Методологија стратешке процене утицаја просторног плана
рударско-енергетског комплекса на животну средину


Приказ књиге

Прва награда 17. Међународног салона урбанизма, одржаног у
Бјељини 2008. године, у категорији „публикације“