Архитектура

Архитектонски пројекти

Назив објекта: Хотелско-апартмански објекти на локацији 17 у оквиру
1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“
на Старој планини

Година пројектовања: 2011.
Аутор: мр Божидар Mанић, дипл.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а
Одговорни пројектант: мр Божидар Mанић, дипл.инж.арх.
Пројектант: мр Божидар Mанић, дипл.инж.арх.
Наручилац: ЈП „Стара планина“, Књажевац
Опис и основни концепт: Идејна решења у оквиру урбанистичког пројекта

Назив објекта: Ново гробље и капела у Барошевцу

Година пројектовања: 2010/2011.
Година реализације: 2012. (у извођењу)
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Никовић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и Тања Бајић, маст.инж.арх.
Наручилац: ПДРБ „Колубара“, Лазаревац
Опис и основни концепт: Идејно решење и главни пројекат

Назив објекта: Хотелско-апартмански објекти на локацији 2 у оквиру
                              1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“
                               на Старој планини

Година пројектовања: 2011.
Аутор: мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: мр Ана Никовић, дипл.инж.арх
Наручилац: ЈП „Стара планина“, Књажевац
Опис и основни концепт: Идејна решења у оквиру урбанистичког пројекта

Назив објекта: Спа центар на локацији 18 у оквиру 1а фазе туристичког
                                ризорта„Јабучко равниште“ на Старој планини

Година пројектовања: 2011.
Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх.
Наручилац: ЈП „Стара планина“, Књажевац
Опис и основни концепт: Идејно решење у оквиру урбанистичког пројекта

Назив објекта: Апартмански објекти на локацији 12 у оквиру 1а фазе
                               туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година пројектовања: 2011.
Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Игор Павловић, дипл.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Игор Павловић, дипл.инж.арх.
Наручилац: ЈП „Стара планина“, Књажевац
Опис и основни концепт: Идејна решења у оквиру урбанистичког пројекта

Назив објекта: Хотел на локацији 11 у оквиру 1а фазе туристичког
ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година пројектовања: 2011.
Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Тања Бајић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Тања Бајић, маст.инж.арх.
Наручилац: ЈП „Стара планина“, Књажевац
Опис и основни концепт: Идејно решење у оквиру урбанистичког пројекта

Назив објекта: Хотел на локацији 10 у оквиру 1а фазе туристичког
ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година пројектовања: 2011.
Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Тања Бајић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант:
Тања Бајић, маст.инж.арх.
Наручилац: ЈП „Стара планина“, Књажевац
Опис и основни концепт: Идејно решење у оквиру урбанистичког пројекта

Назив објекта: Хотел на локацији 9 у оквиру 1а фазе туристичког
                               ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година пројектовања: 2011.
Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Тања Бајић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Тања Бајић, маст.инж.арх.
Наручилац: ЈП „Стара планина“, Књажевац
Опис и основни концепт: Идејно решење у оквиру урбанистичког пројекта

Назив објекта: Хотел на локацији 8 у оквиру 1а фазе туристичког
                               ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година пројектовања: 2011.
Аутор: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх. и пројектантски тим ИАУС-а
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх.
Наручилац: ЈП „Стара планина“, Књажевац
Опис и основни концепт: Идејно решење у оквиру урбанистичког пројекта

Назив објекта: Комбинована дечија установа “Плава птица”
                               у насељу Церак Виногради

Година пројектовања: 2010.
Година реализације: 2011.
Аутори: Миленија Марушић, дипл.инж.арх. и Дарко Марушић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: Миленија Марушић, дипл.инж.арх.
Сарадници: Ана Микић, д.и.а., Бранислава Ковачевић, д.и.а. и Жељко Гашпаровић, д.и.а.
Наручилац: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту
Опис и основни концепт: Идејни, Главни и Извођачки пројекат за објекат и двориште, Пројекат Ентеријера и Визуелних комуникација
Награде: Награда града Београда за архитектуру и урбанизам за 2011.годину, Годишња награда Удружења архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре реализовано у 2011. години , Награда у категорији „Архитектура “на 34. Салону архитектуре у Београду

Назив објекта: Централна производно-дистрибутивна кухиња у оквиру
                              Предшколске установе „Савски Венац“ у Улици
                              Топчидерски венац бр. 1 у Београду

Година пројектовања: 2009/2011.
Година реализације: 2012.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх. и мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: мр Ана Богданов, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх. и Братислава Видовић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Назив објекта: Ново гробље и капела у Барошевцу

Година пројектовања: 2009.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. и Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж.
Наручилац: ПДРБ „Колубара“, Лазаревац
Опис и основни концепт: Идејно урбанистичко и архитектонско решење

Назив објекта: Централна производно-дистрибутивна кухиња и перионица
                              Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу

Година пројектовања: 2008/2009.
Година реализације: 2009.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: мр Ана Богданов, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за дечју заштиту
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Назив објекта: Стамбени објекат на к.п. 736/5 КО Врњачка Бања

Година пројектовања: 2008.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Наручилац: Миљко и Тонка Лазовић, Трстеник и Бранивоје Лазовић, Београд
Опис и основни концепт: Идејни пројекат

Назив објекта: Стамбено-пословни објекти у Улици Далматинска 69-71 у Београду

Година пројектовања: 2008.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Г.П. „Партизански пут“ а.д., Београд
Опис и основни концепт: Идејна решења и анализа изводљивости

Назив објекта: Стамбено-пословни објекат у Улици Милоша Савковића бр.19 у Београду

Година пројектовања: 2007/2008.
Година реализације: 2011.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Наручилац: „Мисам инвест“ д.о.о., Београд
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Назив објекта: Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза у Београду

Година пројектовања: 2007.
Аутори: Божидар Манић, дипл.инж.арх. и мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Наручилац: Град Београд, Секретаријат за саобраћај, Дирекција за јавни превоз
Опис и основни концепт: Идејни пројекти

Назив објекта: Стамбени објекат у Донској улици бр.45 у БеоградуГодина пројектовања: 2006.

Година реализације: 2007.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Александар Ђукић, Београд
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Назив објекта: Пословни комплекс у улици Краља Милана 35-41
                               и Краља Милутина 14-18 у Београду

Године пројектовања: 2006/2007.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектантски тим: Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх., Братислава Видовић, дипл.инж.арх.
Наручилац: КМКМ д.о.о., Београд
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Назив објекта: Стамбени комплекс (шест објеката) у Улици Заграђе (Миријево) у Београду

Година пројектовања: 2006.
Година реализације: 2007.
Аутори: др Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Живка Милошевић, Вера Марковић, Зорица Зимоњић, Београд
Опис и основни концепт: Идејни пројекти

Назив објекта: Стамбено-пословни објекат у Пожаревачкој улици бр. 35 у Београду

Године пројектовања: 2004/2005.
Година реализације: 2006.
Аутори: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: „Петрохем“ д.о.о., Београд и Зоран Пулетић, Београд
Опис и основни концепт: Идејни и главни пројекат

Назив објекта: Станица за снабдевање течним горивом и ТНГ-ом
                            „Аеродром“ на магистралном путу бр. 1 (аутопут Е-70)
                            код аеродрома Београд

Година пројектовања: 2004.
Година реализације: није изведено
Аутори: мр Игор Марић, дипл.инж.арх. и Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Одговорни пројектант: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: Ивана Новаковић, Београд
Опис и основни концепт: Идејни пројекат

Назив објекта: Реконструкција и доградња објекта у улици
                               Драже Павловића 21 у Београду

Година пројектовања: 2003.
Аутор: Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: група грађана, Београд
Опис и основни концепт: Идејно решење