Arhitektura

Arhitektonski projekti

Naziv objekta: Novo groblje i kapela u Baroševcu

Godina projektovanja: 2010/2011.
Godina realizacije: 2012. (u izvođenju)
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., mr Božidar Manić, dipl.inž.arh. i mr Ana Niković, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: mr Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Projektantski tim: mr Božidar Manić, dipl.inž.arh., mr Ana Niković, dipl.inž.arh. i Tanja Bajić, mast.inž.arh.
Naručilac: PDRB „Kolubara“, Lazarevac
Opis i osnovni koncept: Idejno rešenje i glavni projekat

Naziv objekta: Spa centar na lokaciji 18 u okviru 1a faze turističkog
                             rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina projektovanja: 2011.
Autor: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Branislava Kovačević, mast.inž.arh. i projektantski tim IAUS-a
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Branislava Kovačević, mast.inž.arh.
Naručilac: JP „Stara planina“, Knjaževac
Opis i osnovni koncept: Idejno rešenje u okviru urbanističkog projekta

Naziv objekta: Hotelsko-apartmanski objekti na lokaciji 17 u okviru 1a faze
turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina projektovanja: 2011.
Autor: mr Božidar Manić, dipl.inž.arh. i projektantski tim IAUS-a
Odgovorni projektant: mr Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Projektant: mr Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Naručilac: JP „Stara planina“, Knjaževac
Opis i osnovni koncept: Idejna rešenja u okviru urbanističkog projekta

Naziv objekta: Apartmanski objekti na lokaciji 12 u okviru 1a faze turističkog
                             rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina projektovanja: 2011.
Autor: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Igor Pavlović, dipl.inž.arh. i projektantski tim IAUS-a
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Igor Pavlović, dipl.inž.arh.
Naručilac: JP „Stara planina“, Knjaževac
Opis i osnovni koncept: Idejna rešenja u okviru urbanističkog projekta

Naziv objekta: Hotel na lokaciji 11 u okviru 1a faze turističkog rizorta
                           „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina projektovanja: 2011.
Autor: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Tanja Bajić, mast.inž.arh. i projektantski tim IAUS-a
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Tanja Bajić, mast.inž.arh.
Naručilac: JP „Stara planina“, Knjaževac
Opis i osnovni koncept: Idejno rešenje u okviru urbanističkog projekta

Naziv objekta: Hotel na lokaciji 10 u okviru 1a faze turističkog rizorta
                           „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina projektovanja: 2011.
Autor: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Tanja Bajić, mast.inž.arh. i projektantski tim IAUS-a
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Tanja Bajić, mast.inž.arh.
Naručilac: JP „Stara planina“, Knjaževac
Opis i osnovni koncept: Idejno rešenje u okviru urbanističkog projekta

Naziv objekta: Hotel na lokaciji 9 u okviru 1a faze turističkog rizorta
                           „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina projektovanja: 2011.
Autor: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Tanja Bajić, mast.inž.arh. i projektantski tim IAUS-a
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Tanja Bajić, mast.inž.arh.
Naručilac: JP „Stara planina“, Knjaževac
Opis i osnovni koncept: Idejno rešenje u okviru urbanističkog projekta

Naziv objekta: Hotel na lokaciji 8 u okviru 1a faze turističkog rizorta
                          „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina projektovanja: 2011.
Autor: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Branislava Kovačević, mast.inž.arh. i projektantski tim IAUS-a
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Branislava Kovačević, mast.inž.arh.
Naručilac: JP „Stara planina“, Knjaževac
Opis i osnovni koncept: Idejno rešenje u okviru urbanističkog projekta

Naziv objekta: Hotelsko-apartmanski objekti na lokaciji 2 u okviru 1a faze
                              turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina projektovanja: 2011.
Autor: mr Ana Niković, dipl.inž.arh. i projektantski tim IAUS-a
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: mr Ana Niković, dipl.inž.arh
Naručilac: JP „Stara planina“, Knjaževac
Opis i osnovni koncept: Idejna rešenja u okviru urbanističkog projekta

Naziv objekta: Centralna proizvodno-distributivna kuhinja u okviru
                             Predškolske ustanove „Savski Venac“ u Ulici
                             Topčiderski venac br. 1 u Beogradu

Godina projektovanja: 2009/2011.
Godina realizacije: 2012.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., mr Ana Niković, dipl.inž.arh. i mr Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh., mr Božidar Manić, dipl.inž.arh. i Bratislava Vidović, dipl.inž.arh.
Naručilac: Grad Beograd, Gradska uprava, Sekretarijat za dečju zaštitu
Opis i osnovni koncept: Idejni i glavni projekat

Naziv objekta: Novo groblje i kapela u Baroševcu

Godina projektovanja: 2009.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Božidar Manić, dipl.inž.arh. i Svetozar Teofilović, dipl.građ.inž.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektantski tim: Božidar Manić, dipl.inž.arh., Svetozar Teofilović, dipl.građ.inž.
Naručilac:
PDRB „Kolubara“, Lazarevac
Opis i osnovni koncept: Idejno urbanističko i arhitektonsko rešenje

Naziv objekta: Centralna proizvodno-distributivna kuhinja i perionica
                             Predškolske ustanove „Jelica Obradović“ u Mladenovcu

Godina projektovanja: 2008/2009.
Godina realizacije: 2009.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh. i Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh. i Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Naručilac: Grad Beograd, Gradska uprava, Sekretarijat za dečju zaštitu
Opis i osnovni koncept: Idejni i glavni projekat

Naziv objekta: Stambeni objekat na k.p. 736/5 KO Vrnjačka Banja

Godina projektovanja: 2008.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Božidar Manić, dipl.inž.arh. i mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektantski tim: Božidar Manić, dipl.inž.arh., mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh.
Naručilac:
Miljko i Tonka Lazović, Trstenik i Branivoje Lazović, Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejni projekat

Naziv objekta: Stambeno-poslovni objekti u Ulici Dalmatinska 69-71 u Beogradu

Godina projektovanja: 2008.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh. i Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Naručilac: G.P. „Partizanski put“ a.d., Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejna rešenja i analiza izvodljivosti

Naziv objekta: Stambeno-poslovni objekat u Ulici Miloša Savkovića br.19 u Beogradu

Godina projektovanja: 2007/2008.
Godina realizacije: 2011.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh., Božidar Manić, dipl.inž.arh. i mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektantski tim: Božidar Manić, dipl.inž.arh., mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh.
Naručilac: „Misam invest“ d.o.o., Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejni i glavni projekat

Naziv objekta: Nadstrešnice na stajalištima javnog gradskog prevoza u Beogradu

Godina projektovanja: 2007.
Autori: Božidar Manić, dipl.inž.arh. i mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektantski tim: Božidar Manić, dipl.inž.arh., mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh.
Naručilac: Grad Beograd, Sekretarijat za saobraćaj, Direkcija za javni prevoz
Opis i osnovni koncept: Idejni projekti

Naziv objekta: Poslovni kompleks u ulici Kralja Milana 35-41 i Kralja Milutina 14-18 u Beogradu

Godine projektovanja: 2006/2007.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh. i Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektantski tim: Božidar Manić, dipl.inž.arh., mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh., Bratislava Vidović,
dipl.inž.arh.
Naručilac: KMKM d.o.o., Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejni i glavni projekat

Naziv objekta: Stambeni objekat u Donskoj ulici br.45 u Beogradu

Godina projektovanja: 2006.
Godina realizacije: 2007.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh. i Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Naručilac: Aleksandar Đukić, Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejni i glavni projekat

Naziv objekta: Stambeni kompleks (šest objekata) u Ulici Zagrađe (Mirijevo) u Beogradu

Godina projektovanja: 2006.
Godina realizacije: 2007.
Autori: dr Igor Marić, dipl.inž.arh. i Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: dr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Naručilac: Živka Milošević, Vera Marković, Zorica Zimonjić, Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejni projekti

Naziv objekta: Stambeno-poslovni objekat u Požarevačkoj ulici br. 35 u Beogradu

Godine projektovanja: 2004/2005.
Godina realizacije: 2006.
Autori: mr Igor Marić, dipl.inž.arh. i Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: mr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Naručilac: „Petrohem“ d.o.o., Beograd i Zoran Puletić, Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejni i glavni projekat

Naziv objekta: Stanica za snabdevanje tečnim gorivom i TNG-om
                          „Aerodrom“ na magistralnom putu br. 1 (autoput E-70)
                            kod aerodroma Beograd

Godina projektovanja: 2004.
Godina realizacije: nije izvedeno
Autori: mr Igor Marić, dipl.inž.arh. i Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant: mr Igor Marić, dipl.inž.arh.
Projektant: Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Naručilac: Ivana Novaković, Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejni projekat

Naziv objekta: Rekonstrukcija i dogradnja objekta u ulici
                            Draže Pavlovića 21 u Beogradu

Godina projektovanja: 2003.
Autor: Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Projektant: Božidar Manić, dipl.inž.arh.
Naručilac: grupa građana, Beograd
Opis i osnovni koncept: Idejno rešenje