Урбанизам

Урбанистички пројекти

План парцелације радне зоне III у Тополи

Година/године реализације: 2002.
Руководилац: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Просторни обухват: 10,4 ha

Урбанистички пројекат за изградњу бензинске станице поред магистралног пута бр.1 (Ауто пута Е-75) у Врчину

Година/године реализације: 2003.
Руководилац: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.
Консултанти: мр Милан Вељковић, дипл.грађ.инж., мр Зоран Мирјанић, дипл.простор.план., Бранислав Котрањац, дипл.арх.техн., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., мр Тијана Иљенко, дипл.инж.пејз.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: СО Врчин и „Еуро-пен“ д.о.о., Београд
Просторни обухват: 2,2 ha

Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање течним горивом и ТНГ-ом „Аеродром“ на магистралном путу бр.1 (аутопут Е-70) код аеродрома Београд

Година/године реализације: 2004.
Руководилац: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.
Консултанти: мр Милан Вељковић, дипл.грађ.инж., Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Зоран Радић, дипл.инж.гео., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., мр Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., Бранислав Котрањац, дипл.арх.техн.
Наручилац: Ивана Новаковић, Београд
Просторни обухват: 0,8 ha

Урбанистички пројекат за препарцелацију и изградњу пословног комплекса у улици Краља Милана 35-41 и Краља Милутина 14-18 у Београду

Година/године реализације: 2006.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Светлана Шикман, дипл.инж.геол., Милан Ђидара, дипл.инж.ел., Дејан Јованић, дипл.инж.ел., Милован Ђукановић, дипл.грађ.инж., Ђорђе Шалетић, дипл.маш.инж., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., мр Ана Богданов, дипл.инж.арх.
Наручилац: КМКМ д.о.о., Београд
Просторни обухват: 0,5 ha

Урбанистички пројекат за препарцелацију и изградњу стамбених објеката на к.п. 987/1-28 КО Миријево

Година/године реализације: 2007.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол., Милан Ђидара, дипл.инж.ел., Слободан Стефановић, дипл.грађ.инж., Драган Богавац, дипл.маш.инж., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум.
Наручилац: Вера Марковић, Зорица Зимоњић и Живка Милошевић, Београд
Просторни обухват: 0,65 ha


Пројекат препарцелације к.п. 988/1, 988/2, 988/3, 988/4, 988/5, 988/6, 988/7, 3624/1, 3624/3 и 3624/4 КО Миријево

Година/године реализације: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол.
Наручилац: Драгиша Матић и Боривоје Матић, Београд
Просторни обухват: 0,3 ha

Пројекат препарцелације к.п. 993/14, 993/15, 993/16 и 993/17 и делова к.п. 993/1, 993/3, 993/4, 993/5, 993/6, 993/7, 993/8 и 993/18 КО Миријево

Година/године реализације: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол.
Наручилац: Обрад Ђорђевић, Милорад Ђорђевић, Никола Ђорђевић, Олга Ђорђевић и Зоран Ђорђевић, Београд
Просторни обухват: 0,15 ha

Пројекат парцелације к.п. 2216/2 КО Стари град

Година/године реализације: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол.
Наручилац: Зоран Бугарин, Београд
Просторни обухват: 202 m2


Пројекат парцелације к.п. 2228/2 КО Стари град

Година/године реализације: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол.
Наручилац: Зоран Бугарин, Београд
Просторни обухват: 412 m2

Пројекат парцелације к.п. 4117 КО Ћуштица

Година/године реализације: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,4 ha

Пројекат препарцелације к.п. 8852 и 8853 КО Црни Врх

Година/године реализације: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,1 ha

Пројекат парцелације к.п. 8863 КО Црни Врх

Година/године реализације: 2010.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,15 ha


Урбанистички пројекат 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини на парцелама 10 и 10а

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Олгица Бакић, дипл.простор.план., Тања Бајић, маст.инж.арх., Наташа Милојевић, дипл.инж.арх., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., Милован Главоњић, дипл.инж.ел., Машинопројект копринг, Београд, MФ Геомап, Београд, GECO, Београд, Horwath&Hortawt consulting Zagreb, Ecosign mountain risort planners ltd, Whistler, B.C. Canada
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 4,5 ha

Урбанистички пројекат локације 2 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., Олгица Бакић, дипл.простор.план.
Консултанти: Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., GECO, Београд,
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 2,5 ha
Опис и основни концепт: Прва награда у категорији урбанистичких пројеката и реализација на 20. салону урбанизма у Нишу

Урбанистички пројекат локације 8 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх.
Консултанти: Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., GECO, Београд,
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 1,6 ha
Опис и основни концепт: Прва награда у категорији урбанистичких пројеката и реализација на 20. салону урбанизма у Нишу

Урбанистички пројекат локације 9 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Тања Бајић, маст.инж.арх.
Консултанти: Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., GECO, Београд,
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,6 ha
Опис и основни концепт: Прва награда у категорији урбанистичких пројеката и реализација на 20. салону урбанизма у Нишу

Урбанистички пројекат локације 10 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Тања Бајић, маст.инж.арх.
Консултанти: Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., GECO, Београд,
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,5 ha
Опис и основни концепт: Прва награда у категорији урбанистичких пројеката и реализација на 20. салону урбанизма у Нишу


Урбанистички пројекат локације 11 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Тања Бајић, маст.инж.арх.
Консултанти: Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., GECO, Београд,
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,5 ha
Опис и основни концепт: Прва награда у категорији урбанистичких пројеката и реализација на 20. салону урбанизма у Нишу

Урбанистички пројекат локације 12 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Игор Павловић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., GECO, Београд,
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 2,6 ha
Опис и основни концепт: Прва награда у категорији урбанистичких пројеката и реализација на 20. салону урбанизма у Нишу

Урбанистички пројекат локације 18 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх.
Консултанти: Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., GECO, Београд,
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 0,8 ha
Опис и основни концепт: Прва награда у категорији урбанистичких пројеката и реализација на 20. салону урбанизма у Нишу

Урбанистички пројекат локације 17 у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2011.
Руководилац: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., Олгица Бакић, дипл.простор.план.
Консултанти: Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић Милијић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., мр Марина Ненковић-Ризнић, дипл.простор.план., GECO, Београд,
Наручилац: JП за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац
Просторни обухват: 2,1 ha
Опис и основни концепт: Прва награда у категорији урбанистичких пројеката и реализација на 20. салону урбанизма у Нишу