Урбанизам

Урбанистички планови

План детаљне регулације централне зоне Вршца

Година/године реализације: 2002-2004.
Руководилац: мр Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: мр Игор Марић, дипл.инж.арх., др Мила Пуцар, дипл.инж.арх.
Консултанти: мр Зоран Мирјанић, дипл.простор.план., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., мр Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., Снежана Вечански, дипл.инж.арх., Небојша Радић, дипл.инж.арх., Радмило Ћурчић, дипл.инж.арх., Стеван Токин, дипл.инж.арх., Божидар Манић, дипл.инж.арх., Зоран Новаков, дипл.инж.ел.
Наручилац: Општина Вршац
Просторни обухват: 45,91 ha у централној зони Вршца
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Вршац“ бр.4/2004. Трећа награда у категорији регулационих и детаљних планова на 14. салону урбанизма у Нишу


План детаљне регулације блока између улица: Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине, Општина Стари град

Година/године реализације: 2004-2009.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., мр Милан Вељковић, дипл.грађ.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., др Бошко Јосимовић, дипл.простор.план.
Наручилац: Зоран Бугарин, Београд
Просторни обухват: 9,7 ha у централној зони Београда
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу града Београда“ бр.58/2009.


План детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2008-2009.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., др Саша Милијић, дипл.простор.план.
Консултанти: Бранислав Момчиловић, дипл.грађ.инж., Радмило Илић, дипл.грађ.инж., Радојко Роглић, дипл.инж.ел., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Радован Јовановић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., мр Никола Крунић, дипл.простор.план., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Тијана Андрејић, апс.простор.план., Јелена Јошановић, дипл.простор.план., Слађана Недељковић, тех., мр Марина Ненковић Ризнић, дипл.простор.план., ECOSIGN Moyntain Resort Planners Ltd. Whistler, BC Canada
Наручилац: Општина Књажевац, ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
Просторни обухват: 170,6 ha заштитној зони Парка природе Стара Планина
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.9/2009.


Измена и допуна плана детаљне регулације централне зоне Вршца

Година/године реализације: 2009.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Ана Поповић, дипл.грађ.инж., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Снежана Вечански, дипл.инж.арх.
Наручилац: Општина Вршац
Просторни обухват: 45,91 ha у централној зони Вршца
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Вршац“ бр.6/2009.


Измене и допуне плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини

Година/године реализације: 2010-2011.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., др Саша Милијић, дипл.простор.план., Олгица Бакић, дипл.простор.план., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Бранислав Момчиловић, дипл.грађ.инж., Радмило Илић, дипл.грађ.инж., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Радојко Роглић, дипл.инж.ел., проф. др Јован Деспотовић, дипл.грађ.инж., Радован Јовановић, дипл.инж.ел., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., Славко Гавриловић, дипл.инж.шум., мр Никола Крунић, дипл.простор.план., Олгица Бакић, дипл.простор.план., Тијана Андрејић, апс.простор.план., Јелена Јошановић, дипл.простор.план., Слађана Недељковић, тех., мр Марина Ненковић Ризнић, дипл.простор.план., ECOSIGN Moyntain Resort Planners Ltd. Whistler, BC Canada и институт ИМС
Наручилац: Општина Књажевац, ЈП Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац
Просторни обухват: 170,6 ha заштитној зони Парка природе Стара Планина
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.2/2011.

План детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, градска општина Вождовац

Година/године реализације: 2011-2012.
Руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.
Основни тим: др Игор Марић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх., мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Консултанти: Милан Иветић, дипл.инж.геол., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Бата Рађеновић, дипл.инж.ел., Слободан Стјепановић, дипл.грађ.инж., Драган Боговац, дипл.маш.инж., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., др Бошко Јосимовић, дипл.простор.план.
Наручилац: Саша Тодоровић, Београд
Просторни обухват: 4,65 ha
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу града Београда“ бр.18/2012.

План детаљне регулације дела блока 23 (насеље Расадник 2) у Белој Цркви

Година/године реализације: 2010-2011.
Руководилац: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх.
Основни тим: мр Божидар Манић, дипл.инж.арх., мр Ана Никовић, дипл.инж.арх.
Консултанти: др Игор Марић, дипл.инж.арх., Милан Иветиж, дипл.инж.геол., Светозар Теофиловић, дипл.грађ.инж., Слободан Миљанић, дипл.инж.ел., Бранислав Котрањац, дипл.арх.техн., Милорад Богдановић, дипл.маш.инж., др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх., др Бошко Јосимовић, дипл.простор.план.
Наручилац: Општина Бела Црква
Просторни обухват: 8 ha
Опис и основни концепт: План објављен у „Службеном листу општине Бела Црква“ бр.7/2011.