Библиотека

E-CRIS.SR

E.CRIS.SR је информациони систем за успостављање евиденције о истраживачима и установама, неопходан за вођење библиографија научних радника и установа.

База података истраживача, у оквиру система Е.ЦРИС.СР, садржи следеће податке:
• основне идентификационе податке (име, презиме, образовање, истраживачка организација, одељење),
• податке за комуникацију (телефон, телефакс, електронска адреса, УРЛ),
• подаци о запослењима истраживача (организација, одељење, датум запослења, радно место, звање),
• списак истраживачких пројеката у које је истраживач укључен,
• подручје истраживања и опис експертних знања (кључне речи, класификација, образовање, знање језика),
• репрезентативне библиографске јединице.
Уколико не постоји дозвола за објављивање (од стране истраживача), већина података у јавној презентацији истраживача се неће видети.


E-CRIS.SR је повезан са информацијским системом COBISS.SR, односно с његовом библиографском базом података COBIB.SR. На тај начин корисницима је омогућен и непосредан увид у библиографије истраживача.