Библиотека

KoBSON

KoBSON је Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку. Ово удружење библиотека Србије врши куповину иностране научне литературе у електронском и папирном облику за потребе научне заједнице Србије, а у име и средствима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Оснивачи конзорцијума су: Народна библиотека Србије, Универзитетска библиотека ''Светозар Марковић'', универзитетске библиотеке из Крагујевца и Ниша, Библиотека Матице српске и Библиотека САНУ.

Електронски облик омогућава истовремени приступ за већи број истраживача, као и равноправан приступ у односу на географску локацију, што подстиче равномерни развој целе земље.

Научна литература коју купује KoBSON доступна је научницима, истраживачима, професорима и студентима у Србији у зградама институција које су повезане преко Академске мреже Србије, посебне рачунарске мреже која повезује научне установе у Србији и омогућава им приступ Интернету. Од 2004. године корисницима је омогућен и удаљени приступ, посредством комерцијалног провајдера, и то под истим условима као и из IP простора академске мреже.