Библиотека

doiSerbia


DOI број
(Digital Object Identifier)

DOI је јединствена алфанумеричка ниска додељена појединачном дигиталном објекту (чланку, поглављу у књизи и сл.). Преко те ознаке успоставља се веза до Интернет странице на којој се документ налази. Повезивање података о чланцима, DOI бројева и веб адреса обавља се преко сервиса CrossRef. Тај сервис одржава базу DOI бројева, мета-податке и линкове до пуних текстова.