Библиотека

Цитатне базе


Цитатне базе дају одговоре на питања који су радови најпопуларнији, најчитанији или највише цитирани у оквиру неког научног подручја. За истраживаче, који својим радом доприносе укупном знању унутар одређеног научног подручја, та питања су од кључног интереса.

Претраживањем цитатних база могуће је:

  •  сазнати ко цитира поједини рад и како се тај рад користи у текућим истраживањима,
  •  пратити истраживачке активности сарадника и конкуренције,
  •  анализирати утицаје објављеног рада/истраживања,
  •  утврдити историју и методологију неког истраживања од његовог почетка до данас,
  •  лоцирати текућа истраживања заснована на ранијим патентима, извештајима, објављеним радовима или проналасцима.