Издаваштво, изложбе, едукација

2009

Бошко Јосимовић, Марина Илић, Дејан Филиповић

International Scientific Conference

Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance
Thematic Conference Proceedings, Volume 1

Међународни научни скуп