Издаваштво, изложбе, едукација

ISSN 2217-8066 (Online) Spatium

Доступан у пуном тексту у:

Индексирано у:

SCImago Journal & Country Rank
Creative Commons лиценца
Ово дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.