Архива

Информације

Информације

Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, iaus@eunet.rs

Телефони:
+381 11 33 70 182, +381 11 33 70 185, +381 11 33 70 109

Факс:
+381 11 33 70 203

Републичка агенција за просторно планирање www.rapp.gov.rs