Архива

Упутство за припрему радова

Упутство за припрему радова

Публиковање радова

Институт ће приспеле и прихваћене радове штампати пре одржавања Скупа, у два часописа (SPATIUM и Архитектура и урбанизам), посебним монографским издањима или зборнику радова на српском и/или енглеском језику.

Упутство за припрему радова

 • Радови се достављају на српском или енглеском језику путем Е маил-а у форматима: за текстуални део прилога - MS Word; за табеле, графиконе, слике и сл. - .xls, .jpg, .tiff формат; резолуција минимум 300 dpi.
 • Апстракт и кључне речи на српском и енглеском језику, обима до једне странице.
 • Формат текстуалног дела рада:
  • Б5, фонт Times New Roman 11; латиница; све маргине по 2 cm;
  • пасуси у тексту одвојени једним празним редом;
  • нумерација наслова по значају, типа: 1. , 1.1. , 1.1.1.
  • позивања на литературу у тексту означено са: (Презиме, година);
  • списак литературе на крају рада сређен по абецедном реду, у облику:
   Презиме, И. (година), Назив рада, Назив часописа/ монографије/ скупа, Издавач, Место, стр. од-до.
 • Апстракт и радове слати на: iaus@eunet.rs

Обим радова за часопис и монографско издање износи 1,0-2,0 ауторска табака, а за зборник радова 0,5-1,0 ауторског табака. Радови подлежу рецензији, редакцији и лектури.