Архива

Организаицони одбор

Организациони одбор Скупа

др Ненад Спасић, ИАУС, Београд, председник Организационог одбора

др Мила Пуцар, ИАУС, Београд, заменик председника Организационог одбора

др Тијана Црнчевић, ИАУС, Београд

мр Омиљена Џелебџић, ИАУС, Београд

мр Милица Добричић, РАПП, Београд

др Бошко Јосимовић, ИАУС, Београд

мр Тамара Маричић, ИАУС, Београд

др Игор Марић, ИАУС, Београд

мр Ђорђе Милић, РАПП, Београд

др Саша Милијић, ИАУС, Београд

др Јасна Петрић, ИАУС, Београд

мр Небојша Стефановић, РАПП, Београд

др Александра Ступар, АФ, Београд, ISOCARP

др Миодраг Вујошевић, ИАУС, Београд

др Ненад Спасић, директор Института за архитектуру и урбанизам Србије

др Борислав Стојков, директор Републичке агенције за просторно планирање Републике Србије