Архива

О скупу 2009

О скупу 2009

Поводом обележавања јубилеја, 55 година научног и стручног рада, Институт за архитектуру и урбанизам Србије организује међународни научни скуп под називом:

Регионални развој, просторно планирање и стратешко управљање

RAPP

у сарадњи са Републичком агенцијом за просторно планирање Републике Србије (www.rapp.sr.gov.yu)

Место и време одржавања Скупа

Београд, свечана сала Грађевинског факултета, Булевар краља Александра бр. 73/I, 7. и 8. децембра 2009. године

Језик Скупа


Енглески и српски са симултаним превођењем