О Институту

Урбанистички планови

 1. Генерални урбанистички план Будве - измене и допуне (Н. Боровница, М. Вујошевић); предлог ГУП-а, 2002 - 2008.
 2. Генерални урбанистички план Приштине (Б.Стојков); 1997.
 3. Генерални урбанистички план Призрена (Б.Стојков); 1998.
 4. Генерални план гондоле Брус - Сребрнац (С. Митровић, Д. Дабић);
 5. Генерални урбанистички план Београда, радни пројект (К. Костић, Н. Спасић, З. Жегарац, З. Никезић); 2000.
 6. Генерални (урбанистички) план Бара, (Б. Бојовић,Д. Дедић), 2006/7.;
 7. Генерални урбанистички план Врњачке Бање (И. Марић, М. Пуцар); 2006.
 8. ГУП Ваљева - (Д. Тошковић, В. Чарнојевић); 2006.
 9. Генерални планови и планови детаљне регулације за коридоре далековода (З. Мирјанић); 2004/2008.
 10. Регулациони план централне зоне Приштине (Н. Танкосић); 1999.
 11. Детаљни урбанистички план Привредне зоне Бара (Б. Бојовић, Д. Дедић, Б. Милосављевић); 2002.
 12. Планови детаљне регулације за градски центар и индустријску зону Вршца (И. Марић, М. Пуцар, Н. Вујошевић); 2004.
 13. План детаљне регулације "Сувог Рудишта" на Копаонику (С. Митровић, Н. Танкосић); 2004.
 14. План детаљне регулације стамбено - пословног блока у Таковској ул. у Београду (П. Цагић, Н. Танкосић); 2004.
 15. Акти о урбанистичким условима за коридоре магистралних оптичких каблова на подручју Републике Србије (Р. Малобабић, С. Милијић, З. Мирјанић, Д. Мацура, Г. Џунић, Г. Јововић); 2000-2004.
 16. Планови детаљне регулације и урбанистички пројекти за већи број бензинских станица на "Коридору X" (И. Марић, Н. Вујошевић, М. Марушић, С. Ђилас); 2000-2004.
 17. Регулациона решења за Костолачко-ковински лигнитски басен (Н.Спасић, Љ.Тасић, Г. Џунић); 2002.
 18. План генералне регулације комплекса ТЕ “Колубара Б” 2006. - (Н. Спасић, Г. Џунић); (Сл.гласник РС 01/09).
 19. План детаљне регулације Прибојске бање и Старе чаршије Прибоја (Б. Милосављевић); 2007.;
 20. Планови детаљне регулације за НП Копаоник - Брус - (С. Митровић, Д. Дабић); програм 2007;
 21. План детаљне регулације пепелишта ТЕ Костолац, Нацрт (Г. Џунић); 2008.
 22. Урбанистички план Бора (Н. Спасић, М. Н. Ризнић, Н. Крунић), 2009., Концепт плана
 23. План генералне регулације за насеље Вреоци, СПУ (Н. Спасић, Г. Џунић), 2008.
 24. План генералне регулације за подручје насеља Барошевац, Зеоке, Медошевац и Бурово, СПУ (Н. Спасић, Г. Џунић), 2008.
 25. Урбанистички план Бранковине (М. Пуцар), 2008., Концепт плана
 26. Урбанистички план обилазнице око Ваљева (З. Мирјанић, Д. Дабић), 2008., Концепт плана
 27. План детаљне регулације за туристички ризорт «Јабучко равниште» на Староја планини (др И. Марић, др С. Милијић), 2009.
 28. План генералне регулације за зону утицаја ретензија у горњем току реке Пештан, (др Н. Спасић, Г. Џунић), 2009., Концепт плана
 29. План генералне регулације за зону утицаја површинског копа «Радљево», СПУ, Нацрт плана, 2011.
 30. План генералне регулације Књажевца (Н. Спасић, М. Ненковић-Ризнић), Концептплана 2011.