О Институту

Истраживачки пројекти

 1. Коришћење ресурса, одрживи развоји просторно планирање (др Н.Спасић, дрМ. Вујошевић, др К. Петовар, др Н. Боровница, др С. Зековић);
 2. Реконструкција и обнова градова Србије (др Б. Стојков, др С.Зековић, др Н. Боровница,);
 3. Управљање просторним развојем Србије (институционални и методолошки аспекти, систем индикатора) (др М.Бајић-Брковић, др Н.Спасић, др Д. Перишић, др Б.Стојановић);
 4. Развој, просторно уређењеи коришћење магистралнихинфраструктурних коридора у Србији (МИКС) (др Н. Спасић, др М. Малетин, др В. Анђус, др М. Вујошевић, др С. Зековић, др М. М. Максин, мрО. Џелебџић, мр С. Милијић);
 5. Планирање и управљање одрживим развојем у условима преласка на тржишну привреду - институционално прилагођавање пракси и стандардима ЕУ (др М. Вујошевић, др К. Петовар, др С. Зековић, др Б. Стојановић, мр О. Џелебџић);
 6. Одрживи развој планинских подручја Србије (др Р. Малобабић, др М. Пуцар, др М.М. Максин, мр И. Марић, мр Д.Дабић, С. Митровић, мр С. Милијић );
 7. Повећање искоришћења соларне енергије у фотонапонским панелима и соларним колекторима " (академик др А. Деспић, др М.Пуцар)
 8. Национални пројект "Рационализација у области енергетике" (учешће др. М. Пуцар);
 9. Одрживи просторни развој градова Србије, 2005.-2007. (Н. Спасић, преко 30 истраживача);
 10. Методе за стратешку процену животне средине у планирању лигнитских басена, 2005.-2007. (Б. Стојановић);
 11. "Планирање и управљање одрживим развојем у условима преласка на тржишну привреду -институционално прилагођавање пракси и стандардима ЕУ", 2006.-2010. (М. Вујошевић);
 12. "Приступ и концепт за израду Стратегије просторног развоја Србије", 2008. (М. Вујошевић);
 13. "Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља Србије", 2008-2010. (М. Пуцар);
 14. "Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима", 2008.-2010. (Н. Спасић);
 15. "Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји;2011-2016. (М.Пуцар);
 16. "Одрживи просторни развој Подунавља У Србији" 2011-2016. (С.Милијић);
 17. "Улога и имплментација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији 2011-2016. (Ј.Петрић)