О Институту

Програм међународне научне сарадње

Програм међународне научне сарадње

У оквиру међународне научне сарадње циљ Института је да постане национални
NIO-FOCAL POINT за област архитектуре, урбанизма и просторног планирања и одрживог развоја. У том својству Институт би могао у сарадњи са другим институтима и факултетима да координира националне пројекте у оквиру регионалних европских пројеката које ће подржати агенције УН и ЕУ, невладине и друге организације и фондови. Институт би, такође, уз подршку Републикемогао да обнови сарадњу са земљама трећег света на пословима планирања развоја, уређења простора и управљања инвестиционим пројектима и другим облицима консалтинга.

Програм будуће међународне научне сарадње обухвата неколико група активности:

  • сарадња са међународним асоцијацијама и агенцијама УН, ЕУ и др. ISOCARP,
  • сарадња са међународним истраживачким центрима, универзитетима и институтима, као што су:
  • учешће на међународним научним и стручним скуповима, организација скупова, семинара и сл.;
  • сарадња у едукацији, публицистиции информатици; и др.