О Институту

Заједничке службе

Секретаријат Института

  • Гордана Вукшић, референт за радне односе и административне послове
  • Срђан Милосављевић, курир
  • Слађана Раденовић, помоћни радник

Рачуноводство

  • Мирјана Ненић, маст. екон, шеф рачуноводства