О Институту

Стални спољни сарадници Института

 • др Ненад Спасић, д.и.а, научни саветник у пензији,
  лиценца одговорног планера и одговорног урбанисте
 • др Добривоје Тошковић, д.и.а,научни саветникупензији
  лиценца одговорног планера и одговорног урбанисте
 • др Марија Николић, дипл.агрон, научни саветник у пензији
 • др Божидар Стојановић, дипл.технол., научни саветник
 • др Бранислав Ђорђевић, д.и.г, редовни професор БУ у пензији
 • др Ненад Ђајић, д.и.маш, редовни професор БУ у пензији
 • др Ксенија Петовар, дипл.социол, редовни професорБУ
 • др Драгутин Тошић, дипл.геогр, ванредни професор БУ
 • др Марина Илић, д.и.техн, редовни професор БУ
 • Миленија Марушић, д.и.а, саветник – водећи пројектант
 • др Драгиша Дабић, д.и.а, стручни саветник у пензији
  лиценца одговорног планера и одговорног урбанисте
 • Радован Јовановић, д.и.телеком, стручни саветник у пензији
 • др Мила Пуцар, д.и.а., научни саветник у пензији
 • др Игор Марић, д.и.а., научни саветник у пензији
 • др Миодраг Вујошевић, д.ек. научни саветник у пензији
 • Гордана Џунић-Пауновић, д.и.г. стручни саветник у пензији