О Институту

Центар за информатику, публицистику и едукацију

Истраживачи

  • др Никола Крунић, д.п.п, научни сарадник
  • др Марина Ненковић-Ризнић, д.п.п, научни сарадник
  • Милена Милинковић, дипл. библ. инф, маст. проф. јез. и књиж., библиотекар, истраживач-сарадник
  • Александра Гајић, маст.простор.план., истраживач-сарадник

Истраживачи у стручном звању

  • мр Јасмина Крунић, д.п.п., виши стручни сарадник
  • Мирослав Антанасијевић, д.п.п, стручни саветник

Техничка сарадња

  • Слађана Недељковић, сарадник за техничку обраду