О Институту

Центар за просторни развој и животну средину

Истраживачи - планери - урбанисти


 • др Славка Зековић, д.п.п, научни саветник,
  лиценца одговорног планера
 • др Марија Максин, д.и.а, научни саветник
 • др Саша Милијић, д.п.п, научни саветник
  лиценца одговорног планера
 • др Бошко Јосимовић, д.п.п, научни саветник,
  лиценца одговорног планера
 • др Јасна Петрић, д.п.п, виши научни сарадник,
  лиценца одговорног планера
 • др Тијана Црнчевић, дипл.инж.пејз.арх, виши научни сарадник,
  лиценца одговорног урбанисте и одговорног пројектанта
 • др Омиљена Џелебџић, д.п.п, научни сарадник
 • др Јелена Живановић Миљковић, д.п.п, научни сарадник
 • др Тамара Маричић, д.п.п, научни сарадник
 • др Небојша Стефановић, д.п.п, научни сарадник
 • др Маријана Пантић, д.п.п, научни сарадник
 • Jeлена Басарић, маст.простор.план., истраживач-сарадник
 • Љубиша Безбрадица, маст. инж. шум, истраживач-приправник


Истраживачи у стручном звању - планери

 • мр Зоран Мирјанић, д.п.п, стручни саветник
  лиценца одговорног планера и одговорног урбанисте
 • мр Весна Јокић, д.п.п, стручни саветник
 • Олгица Бакић, д.п.п, стручни саветник
  лиценца одговорног планера

Истраживачи-стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Данијела Срнић, маст.простор.план., истраживач-стипендиста