О Институту

Центар за архитектуру и становање

Истраживачи - урбанисти - пројектанти

 • др Ана Никовић, д.и.а, научни сарадник
  лиценца одговорног пројектанта
 • др Божидар Манић, д.и.а, научни сарадник
  лиценца одговорног пројектанта и одговорног урбанисте
 • др Тања Бајић, маст.инж.арх., научни сарадник
  лиценца одговорног пројектанта и одговорног урбанисте
 • др Сања Симоновић Алфиревић, д.и.а, научни сарадник
  лиценца одгововорног инжењера за енергетску ефикасност зграда
 • др Наташа Даниловић Христић, д.и.а, научни сарадник
 • др Наташа Чолић,инж.арх, маст. урбан, нистраживач-сарадник
 • Бранислава Ковачевић, маст.инж.арх., истраживач-сарадник
  лиценца одговорног пројектанта и одговорног урбанисте

Истраживачи у стручном звању

 • Катарина Мајхеншек, д.и.а, стручни сарадник
 • Маја Христов, д.и.а, стручни сарадник
 • Бранислав Котрањац, пројектант-техничар, стручни сарадник

Истраживачи-стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Борјан Бранков, маст.инж.арх., истраживач-стипендиста