О Институту

Запослени

Списак радника ИАУС према радним местима

 • Мирослав Антанасијевић
  д.п.п. стручни саветник
 • Олгица Бакић
  д.п.п. стручни саветник
 • Јелена Басарић
  маст.простор.план., истраживач-сарадник
 • Љубиша Безбрадица
  маст. инж. шум., истраживач-приправник
 • Борјан Бранков
  маст. инж. арх., истраживач-сарадник
 • Гордана Вукшић
  Референт за радне односе и адм.послове
 • Александра Гајић
  маст.простор.план., истраживач-сарадник
 • др Наташа Даниловић Христић
  д.и.а. виши научни сарадник
 • др Јелена Живановић Миљковић
  д.п.п. научни сарадник
 • др Славка Зековић
  д.п.п. научни саветник
 • мр Весна Јокић
  д.п.п. стручни саветник
 • др Бошко Јосимовић
  д.п.п. научни саветник
 • Бранислав Котрањац
  грађ-техн., стручни сарадник
 • мр Јасмина Крунић
  д.п.п. виши стручни сарадник
 • др Никола Крунић
  д.п.п. научни сарадник
 • Катарина Мајхеншек
  д.и.а. стручни сарадник
 • проф. др Марија Максин
  д.и.а. научни саветник
 • др Божидар Манић
  д.и.а. научни сарадник, помоћник директора
 • др Тамара Маричић
  д.п.п. виши научни сарадник
 • др Саша Милијић
  д.п.п. научни саветник, директор
 • Милена Милинковић
  дипл.библ.инф, маст.проф.јез. и књиж., библиотекар, истраживач-сарадник
 • Срђан Милосављевић
  курир
 • мр Зоран Мирјанић
  д.п.п. стручни саветник
 • Слађана Недељковић
  сарадник за техничку обраду пројеката
 • Мирјана Ненић
  маст. екон, шеф рачуноводства
 • др Марина Ненковић-Ризнић
  д.п.п. научни сарадник
 • др Ана Никовић
  д.и.а. научни сарадник
 • др Тања Његић
  маст. инж. арх. научни сарадник
 • др Маријана Пантић
  д.п.п. научни сарадник
 • др Јасна Петрић
  д.п.п. виши научни сарадник
 • Слађана Раденовић
  помоћни радник
 • Бранислава Симић
  маст.инж.арх., истраживач-сарадник
 • др Сања Симоновић Алфиревић
  д.и.а. научни сарадник
 • др Небојша Стефановић
  д.п.п. виши научни сарадник
 • Маја Христов
  д.и.а. стручни сарадник
 • др Тијана Црнчевић
  д.и.п.а. виши научни сарадник
 • др Наташа Чолић
  д.и.а. научни сарадник
 • др Омиљена Џелебџић
  д.п.п. научни сарадник