О Институту

Руководство

Управни одбор Института

Председник
 • доц. др Данило Фурунџић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Чланови
 • проф. др Владан Ђокић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
 • проф. др Милан Вујовић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
 • проф. др Ивана Ракоњац, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
 • проф. др Марија Максин, научни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије
 • др Бошко Јосимовић, научни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије
 • др Никола Крунић, д.п.п., научни сарадник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

Научно веће Института

 • проф. др Марија Максин, д.и.а., председник Научног већа,
 • др Јасна Петрић, д.п.п., виши научни сарадник, заменик председника Научног већа,
 • др Саша Милијић, д.п.п., научни саветник, директор Института,
 • др Божидар Манић, д.и.а., научни сарадник, помоћник директора Института,
 • др Славка Зековић, д.п.п., научни саветник,
 • др Бошко Јосимовић, д.п.п., научни саветник,
 • др Тијана Црнчевић, д.и.п.а., виши научни сарадник,
 • др Марина Ненковић-Ризнић, д.п.п., научни сарадник,
 • др Никола Крунић, д.п.п., научни сарадник,
 • др Омиљена Џелебџић, д.п.п., научни сарадник,
 • др Ана Никовић, д.и.а., научни сарадник,
 • др Сања Симоновић Алфиревић, д.и.а.,научни сарадник,
 • др Тамара Маричић, д.п.п., научни сарадник,
 • др Небојша Стефановић, д.п.п., научни сарадник,
 • др Јелена Живановић Миљковић, д.п.п., научни сарадник,
 • др Тања Бајић, д.и.а., научни сарадник и
 • др Наташа Даниловић Христић, д.и.а., научни сарадник.

Директор, помоћник директора

 • др Саша Милијић, д.п.п. директор
 • др Божидар Манић, д.и.а. помоћник директора