Наука

PLANET CENSE

Назив пројекта: PLANET CENSE – PLAnners NETworks for CENtral and South-Eastern Europe, br. 3B077, 11/2003 – 10/2006
INTERREG III B CADSES, Neighbourhood Programme 2000-2006

Руководилац: Mr Peter Schneidewind

Водећи партнер: Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning, AT

Партнери: City of Vienna, Vienna, AT
Government of Land Styria, Graz, AT
Austrian Federal Railways, Vienna, AT
Federal Ministry of Transport – Building and Housing, Berlin, DE
Planning Authoriy of Land Macklenburg-Vorpommern, Schwerin, DE
Region Emilia – Romagna, Bolona, IT
Region Marche, Ancona, IT
Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, Ljubljana, SL
Ministry of Transport, Innovation and Technology, Vienna, AT
Joint Planning Authority of Laender Berlin – Brandenburg, Potsdam, DE
Panteion University Athens, Athens, GR
Cplan – Centre for Habitat Development, Tirana , AL
National Centre for Regional Development, Sofia, BG
Federal Ministry of Spatial Planning and Environment, Sarajevo, BA
Ministry of Regional Development, Prague, CZ
VATI, Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning, Budapest, HU
RKK, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, HU
Ministry of Environment and Spatial Planning, Zagreb, HR
Institute of Urban Development, Krakow, PL
INCD – Urbanproiect, Bucharest, RO
Ministry of Build-up and Regional Development, Bratislava, SK
IAUS, Institute of Architecture, Urban and Spatial Planning of Serbia, Belgrade, SER
University Belgrade, Institute of Spatial Planning, Belgrade, SER
German Association for Housing, Urban and Spatial Development, Berlin, DE

Опис и основни концепт: PLANETCENSE, PLAnners NETwork for CENtral and South East Europe је мрежа националних просторно планерских институција и експерата која је произашла из пројекта VISIONPLANET, са циљем продужетка и развоја даљих опција политика које су формулисане кроз документе VISIONPLANET-а. Мрежа подстиче просторну интеграцију и међусекторски дијалог на три поља: капија европског просторног планирања (EuropeanSpatialPlanningGateway), форум за анализу територијалног утицаја (ForumforTerritorialImpactAnalysis) и преглед напретка који је учињен у просторном развоју на међународном нивоу и у избору политички одрживих и напредних мера за имплементацију у међународним (политичким) процесима којима се надграђују резултати капије европског просторног планирања и форума за анализу територијалног утицаја.