Наука

ESTIA – SPOSE

Назив пројекта: ESTIA –SPOSE: European Space – Territorial Indicators and Actions for a Spatial Planning Observatory Platform in South-Eastern Europe, br. 3B036, 10/2003 – 03/2006
INTERREG
IIIBCADSES

Руководилац: prof. Panagiotis Getimis

Водећи партнер: Institute of Urban Environment and Human Resources – Panteion University, Athens, GR

Партнери: BBR – Federal Office for Building and Regional Planning, Bonn, DE
Region Abruzzo, L’Aquila, IT
Region Emiglia – Romagna, Bologna, IT
OIR – Oesterreichisches Institut fuer Raumplannung, Vienna, AT
Urban and Spatial Planning Design Studio, Tirana AL
Ministry of Physical Planning and Environment, Sarajevo, BA

Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, BG
Institute of Architecture and Regional and Urban Planning of Serbia, Belgrade, SER
Lychnidos – Centre for Sustainable Values, Ohrid, MK
Centre for Regional Studies – Hungarian Academy of Sciences, Pecs, HU
National Institute for Research and Development in Urban and Spatial planning, Bucharest, RO

University of Ljubljana – Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Ljubljana, SL

Опис и основни концепт: Пројекат ESTIA–SPOSE се бави успостављањем мреже просторно планерских институција уз пружање подршке новим идејама, визијама и механизмима који ће допринети укупном развоју CADSES макрорегиона и промовисању интеграције југоисточне Европе у контексту полицентризма. Циљеви су: јачање сарадње земаља југоисточне Европе у вези са просторним развојем и проблемима планирања на међународном нивоу, елаборација и анализа просторних података који прате ESPON програм и образовање мрежа институција заснованих на заједничкој опсервационој платформи просторног планирања.